product image
Strandahallen

trandahallen i Stranda, har nå vært i gjennom en omfattende rehabilitering. Hovedentreprenør Christie & Opsahl AS i Ålesund, startet arbeidene i februar, med rivingsarbeid, og i månedskiftet oktober/november skal rehabiliteringsarbeidet være ferdig i denne omgang.

Prosjektleder Øyvind Sunde hos hovedentreprenør Christie & Opsahl AS i Ålesund, kan fortelle at rehabiliteringen omfatter en total ombygging av bl.a. fasade, rømningsveger etc.

- Hallen blir totalrehabilitert, utenom selve bæreelementene, og taket blir retekket med ny og solid folie slik at lekkasjer stoppes, forteller prosjekleder Øyvind Sunde videre.

Rivningsarbeidet og rehabilitering av terrasso-gulv, er utført av Betongservice AS.

Strandahallen ble bygd på slutten av 70-tallet, og har en grunnflate på 1300 kvm. Av dette arealet. utgjør ca 400 kvm garderober.

Rådgivende ingeniør bygg, har vært ART Prosjekt AS. Gitte Langlo hos ART Prosjekt AS kan fortelle til Næringsavisen Fylket, at nordvestfasaden har fått skiftet ut glasslamellene i hele fasadelengden (som i stor grad var defekt og som medførte et stort energitap), med en tett og godt isolert fasade med platekledning i glade farger; Gult, oransje og rødt.

Inngang til garderobe i underetasjen mot nordvest er supplert med en ny inngang og fasaden skal få ny skilting, opplyser Gitte Langlo hos ART Prosjekt AS

Rømningsveien fra den gamle tribunen i hallen, er blitt oppgradert med en rømningstrapp på fasade mot nordøst. Grunnarbeidene er utført av Selboskar & Relling Maskin AS.

Det er kun det fargelagte båndet og rømningstrappa, som vil være den utvendige synlige delen av rehabiliteringen (se illustrasjon).

Det er innvendig er det foretatt størst endringer.

- Det er gjennomført full rehabilitering av garderobene i sørvestre del slik at disse, som var fra 1972 og svært nedslitte, nå blir i topp moderne stand. Det blir 4 nye garderober og 2 handicapgarderober. Den tilhørende skogangen og barfotgangen, er også rehabilitert, fortelle Langlo hos Art Porsjekt AS videre. Rådgivende ingeniør VVS har vært Ing. Svein Nedreklepp AS. Sanitær- ogvarmeanlegget er er levert og montert av Stranda Rørservice AS. Maler-, gulv- og flisarbeidet er utført av Malermestrene Nielsen & Mele AS, mens Nordvest Miljø AS har levert og montert ventilasjonsanlegget.

Dette er første steg i rehabilitering av Strandahallen, og det er laget planer for videre rehabilitering og etterisolering. Disse arbeidene vil eventuelt gjøres senere, når Stranda kommune har funnet midler til dette.

<< Tilbake


  • x